Pinaksův Palác

Rekonstrukce Pinkasova Paláce spočívá v celkové rekonstrukci objektu a rozšíření objektu o suterén. Upravují se dispozice bytů, do objektu se umísťují dva nové výtahy, v přízemí se obnovuje velká místnost s klenbovým prostorem, která je nyní rozdělena nosnými a nenosnými stěnami, které byly dodělávané při historickém rozšiřování objektu nástavbami. Nosné konstrukce vyšších pater se podchycují masivním ocelovým roštem umístěným nad klenbou. Z důvodu prohloubení budovy o suterén ve většině půdorysu jsou základy a podzemní stěny podchyceny tryskovou injektáží. Kamenné sloupy pod barokními klenbami jsou podchyceny mikropilotami. V jednom uzlu je z důvodu velmi špatného stavu základů zdivo podchyceno bárkami. Nový suterén je zastropen ocelobetonovým stropem. V prostoru suterénu a přízemí jsou provedeny velké otvory v nosných stěnách, zdivo je podchyceno ocelovými rámy. Návrh konstrukčních opatření musela zajistit zachování historických konstrukcí včetně maleb objevených v objektu.