Rozsah služeb:

  • Statické části dokumentace projektů pro územní rozhodnutí.
  • Statická dokumentace projektů pro stavební povolení.
  • Prováděcí projekty –  statické výpočty a prováděcí výkresy tvaru železobetonových monolitických konstrukcí a konstrukcí zděných, prováděcí výkresy a výkazy výztuže, výkresy skladby prefabrikovaných a prefamonolitických konstrukcí,  výkresy konstrukcí ocelových a dřevěných.
  • Projekty založení objektů (plošné, hlubinné).
  • Projekty rekonstrukcí.
  • Statické části projektů rodinných domů.
  • Autorský dozor na stavbě.
  • Statické posudky a oponentury.

Programové vybavení:

  • Statické výpočty: Scia Engineer 2021, Statika FIN EC, Geo, IDEA
  • CAD: Nemetschek Allplan 2012-2021