Služby

Co děláme

Ve všech stupních projekční přípravy (studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, autorské dozory)

Statické části projektů rekonstrukcí

Projektovou dokumentaci založení objektů (plošné, hlubinné)

Dílenské výkresy výztuže

Statické posudky

Oponentní statické posudky

Posudky a kontrolní prohlídky statického stavu objektů

Návrhy sanace nosné konstrukce stávajících objektů

V rámci úvodních fází projektu – zadání a vyhodnocení stavebně-technických a inženýrsko-geologických průzkumů