Nová radnice Prahy 7

Objekt Radnice pro prahu 7 se nachází v ulici u Průhonu v Praze 7 Holešovicích. Původní objekt byl navržen a postaven z unifikovaného montovaného skeletu S1.2 v 80. letech 20. století. Objekt má jedno podzemní podlaží a 8 nadzemních + vyhlídkovou terasu. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách Pod sloupy a obvodovými stěnami a stěnami ztužujícího jádra. Sloupový skelet je v rastru 6x6m. Stropní konstrukce je tvořena ŽB prefabrikovanými průvlaky a stropními panely typu Spiroll. Objekt je od 6.NP ustupující směrem od ulice U Průhonu. Stavební úpravy radnice pro prahu 7 spočívaly v celkové změně dispozice, která zahrnovala také přesun ztužujících jader schodiště a výtahů, což mělo za následek částečné vybourání stropních polí a jejich nahrazení ŽB monolitickými deskami. Architekt také požadoval v přízemí otevřít prostor do 2.NP, čímž došlo k vyříznutí vnitřních prefabrikovaných stropních průvlaků a trvalému vybourání stropní konstrukce. Během návrhu těchto stavebních úprav bylo nutné uvažovat několik montážních stavů během jednotlivých fází výstavby.