Kindergarten Invalidovna

Obytný soubor třech bytových věží na společné suterénní podnoži. Spodní stavba o třech podzemních podlažích je založena na velko-průměrových pilotách. Konstrukčně jde o železobetonový monolitický skelet tvořený fasádními, mezi-bytovými a chodbovými stěnami, které jsou tuze propojeny se stropními deskami. Ve spodních parkovacích podlažích je skelet bodově podepřený sloupy.