Rekonstrukce Hybernská

Nosná konstrukce - rekonstrukce původního objektu a nová přístavba z monolitického železobetonu dle architektonického návrhu Radana Hubičky. Změna rozsahu původního objektu rozšířením suterénního prostoru, změna rozsahu nosných konstrukcí, sanace a zesílení kleneb, oprava poškozených částí krovu, zásahy do konstrukce krovu vloženými ocelovými rámy.