Vila Podolí

Vila je navržena jako třípodlažní objekt s obdélníkovým půdorysem. Konstrukce dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží je navržena z monolitického železobetonu. Stavba je zasazena do svahu. Na severní straně je terén na úrovni stropu 1PP. Na jižní straně je terén na úrovni podlahové desky. Součástí projektu jsou také objekt bazénu, opěrné stěny a drobné objekty v areálu.