Forum Karlín

Novostavba polyfunkční budovy v Praze 8 v ulici Pernerova. Objekt má tři podzemní a osm nadzemních podlaží. Nosnou konstrukci objektu tvoří v suterénu železobetonový monolitický skelet s obvodovými stěnami a ztužujícími prvky. Od 3NP je nosná konstrukce prefa-monolitický skelet s nosnými fasádními stěnami. Dominantou objektu je víceúčelový sál na výšku tří podlaží zastropený předepnutými průvlaky na rozpon 24m, které vynáší vrchní stavbu. Objekt je založen na pilotách.