Předmětem činnosti společnosti HSD statika s.r.o. jsou statické návrhy a výpočty novostaveb objektů administrativních, bytových, průmyslových a staveb pro volný čas. Dále projekty rekonstrukcí, autorské dozory a související projektová dokumentace (výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí, výkresy ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí) pro všechny stupně projektové dokumentace.