Realizace dokončené v roce 2012

areál Kamenný dvůr - Buková u Příbramě

areál Kamenný dvůr - Buková u Příbramě

Kompletní rekonstrukce barokního velkostatku pro účely moderního volnočasového areálu s jízdárnou. Sanace základů, sanace cihelných kleneb, zajištění stávajícího zdiva, obnova krovů. Nové objekty v areálu: penzion (dvoupodlažní cihelný objekt, stropní konstrukce nad 1NP železobetonová monolitická, střešní konstrukce z lepených lamelových vazníků); objekty venkovní jízdárny: tribuny, opěrné stěny, technologické objekty (retenční nádrž), založení halových objektů skladu pícnin a jízdárny. Fotogalerie

Palác Křižík II - Praha 5

Palác Křižík II - Praha 5

Administrativní budova situovaná do proluky mezi ulicemi Kováků a Radlická. Objekt má čtyři podzemní a sedm nadzemních podlaží. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v suterénu v kombinaci s obvodovými a vnitřními stěnami. V nadzemní části jsou budovy propojeny lávkou z předpjatého betonu. Konstrukce je založená na základové desce v interaci s velkoprůměrovými vrtanými pilotami.

Centrum volného času - Měšice

Centrum volného času - Měšice

Přestavba hospodářské budovy v areálu zámku Měšice na centrum volného času. Zajištění stávajícího objektu mikropilotáží, 2 úrovně vestavěných železobetonových stropů ukládaných na příčné stěny založené na pasy podpírané mikropilotami. Projekt pro stavební povolení, dodavatelská dokumentace nosné konstrukce. Zhotovitel: Novera s.r.o. Fotogalerie

Bytový dům Na Radosti - Praha 5

Bytový dům Na Radosti - Praha 5

Želeozobetonové monolitická stěnová konstrukce. Sedm nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení plošné na základové desce. Fotogalerie

 

Rekonstrukce objektu Mostecká - Praha 1

Rekonstrukce objektu Mostecká - Praha 1

Sanace železobetonových konstrukcí bytového domu v Mostecké ulici v Praze na Malé Straně. Reprofilace průřezů, zesilování uhlíkovými lamelami a tkaninami Stado, spřažení vkládaných ocelových nosníků se zesilující nadbetonávkou stropních desek. Zajištění ostění nových prostupů nosnými stěnami.