Realizace dokončené v roce 2011

CITY CENTER Ústí nad Labem

CITY CENTER Ústí nad Labem

Železobetonový monolitický skelet. Dvě podzemní podlaží, šest nadzemních. Založení na pilotách a základové desce. Fotogalerie

Golf Klub Čertovo břemeno

Golf Klub Čertovo břemeno

Novostavba klubovny golfového klubu. Stavba roku 2011. Stavba oceněná Českou betonářskou společností jako "Vynikající betonová konstrukce 2011". Fotogalerie

Fabrika hotel - Humpolec

Fabrika hotel - Humpolec

Multifunkční objekt. Jedno podzemní, čtyři nadzemní podlaží. Kombinace skeletu a stěnového systému. Plošné založení na desce. Fotogalerie

Rekonstrukce Michle - Praha 4

Rekonstrukce Michle - Praha 4

Totátní rekonstrukce domu. Vybourání vnitřní dispozice včetně stropu a krovu. Ponechány pouze obvodové stěny. Vytvoření vestavěného ocelového rámu pro vynesení tří podlaží. Ocelové rámy jsou uložené na nových sloupech založených na mikropilotách. Návrh nového krovu. Fotogalerie