Vodní svět - Praha

Vodní svět - Praha

Rozsáhlý soubor multifunkčních, občansko-rekreačních staveb skládajících se ze tří hlavních halových objektů a třech pomocných objektů. Haly jsou tvořeny spodní železobetonovou monolitickou stavbou založenou na pilotách s navazujícími prefabrikovanými svislými konstrukcemi. Zastřešení je navrženo z příhradových a plnostěnných vazníků.

Projekt pro provedení stavby.