Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.1418, ul. Opletalova, Praha 1

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.1418, ul. Opletalova, Praha 1

Železobetonová stěnová konstrukce, dva suterény, pět nadzemních podlaží. Založení plošné na desce. Součástí projektu je rekonstrukce přilehlé budovy (vestavěné patro v prostoru střechy, bourací práce v suterénu a přízemí).

Projekt pro stavební povolení, 06/2010