Sklad sena a slámy - Buková u Příbramě

Sklad sena a slámy - Buková u Příbramě

Jednolodní ocelová hala. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy s kloubem ve vrcholu.

Projekt pro stavební povolení, 01/2010