Rodinné domy Diamantica

Rodinné domy Diamantica

Soubor rodinných domů v Prokopském údolí.

Prováděcí dokumentace.