RD Stará Boleslav

RD Stará Boleslav

Rodinný dům. Založení plošné na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné tl. 240 mm. Stropy jsou železobetonové monolitické, tl. 200 - 230 mm.

Projekt pro provedení stavby - 06/20121