RD Říčany III

RD Říčany III

Dvoupodlažní rodinný dům. Svislé konstrukce zděné, stropy železobetonové monolitické. Založení plošné na pasech.

Projekt pro stavební povolení, 08/2010