RD Podolí - Praha

RD Podolí - Praha

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické založení plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.