RD Levín

RD Levín

Rodinný dům s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Svislé a vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.