Rodinný dům Kunratice

Rodinný dům Kunratice

Třípodlažní objekt. Svislé konstrukce zděné cihelné, vodorovné konstrukce monolitické železobetonové. Založení na pasech.

Dokumentace pro provedení stavby, 01/2010