RD Klánovice

RD Klánovice

Dvoupodlažní rodinný dům založený plošně na základové desce. Svislé a vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Dokumentace pro provedení stavby