RD Humpolec

RD Humpolec

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Svislé a vodorovné konstrukcve jsou převážně železobetonové. V 2.NP jsou některé svislé konstrukce zděné. Založení domu je plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.