RD Golf II - Praha

RD Golf II - Praha

Soubor rodinných domů s jedním až dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce železobetonové monolitické. Založení plošné na desce.

Projekt pro stavební povolení.

Další objekty