RD Dobřichovice

RD Dobřichovice

Rodinný dům. Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické v kombinaci s ocelovými sloupky v 1.NP. Založení plošné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení.