RD Beroun

RD Beroun

Rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.