Parkovací centrum České Budějovice

Parkovací centrum České Budějovice

Nosná konstrukce parkovacího domu. Projekt a realizace 2014.