Palác křižík II

Palác křižík II

Administrativní budova se čtyřmi podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v suterénu v kombinaci s obvodovými a vnitřními stěnami. V nadzemní části jsou budovy propojeny lávkou z předpjatého betonu. Konstrukce je založená plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.