Medak House - Praha

Medak House - Praha

Bytový dům 5 nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.