Koti Hyacint

Koti Hyacint

Bytový dům. Železobetonový skelet, nosné zdivo v posledních podlažích. Projekt 2013, realizace 2014.