Koti Golf Motol

Koti Golf Motol

Bytový dům, železobetonový skelet, nosné zdivo. Založení na pilotách, bílá vana. Prováděcí projekt, realizace 2013-2014.