Golfklub Čertovo Břemeno

Golfklub Čertovo Břemeno

Železobetonová monolitická konstrukce, plošné založení na desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 02/2010