Elektrobudova - Kladno

Elektrobudova - Kladno

Průmyslová stavba elektrického zařízení pro elektrárnu. Železobetonová monolitická šestipodlažní budova s věží do výšky 40 m. Velká užitná zatížení - 20 kN/m2. Založení hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách v interakci se základovou deskou na poddolovaném území.

Projekt pro provedení stavby.