CUBIC HOUSE - Šmukýřka, Praha 5

CUBIC HOUSE - Šmukýřka, Praha 5

Železobetonová konstrukce, plošné založení na desce.

Projekt pro stavební povolení, 07/2010