CITY CENTER Ústí nad Labem

CITY CENTER Ústí nad Labem

Železobetonový monolitický skelet. Dvě podzemní podlaží, šest nadzemních. Založení na pilotách a základové desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 01/2010