Čerpací stanice Kladno

Čerpací stanice Kladno

Průmyslová stavba zajišťující oběh vody v tepelné elektrárně. Konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci založenou plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.