Centrum současného umění - New Dox

Centrum současného umění - New Dox

Dostavba centra současného umění v Holešovicích. Multifunkční sál, zkušebna, rekonstruce objektu bývalých Dřevařských závodů.

Projekt pro stavební povolení.