Bytový dům V Zahrádkách

Bytový dům V Zahrádkách

Bytový dům. jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží. Založení plošné na základové desce.

Dokumentace pro stavební povolení