Bytový dům - V Mezihoří - Praha 8

Bytový dům - V Mezihoří - Praha 8

Železobetonový monolitický stěnový systém. Osm nadzemních podlaží, dvě podzemní podlaží. Založení na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby - 07/2012