Bytový dům U Blaženky - Praha 5

Bytový dům U Blaženky - Praha 5

Železobetonová monolitická konstrukce. Šest nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení pološné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení, 12/2010