Bytový dům Palmovka

Bytový dům Palmovka

Bytový dům. Monolitická nosná konstrukce nižších podlaží, nosné zdivo v nadzemní části.

Prováděcí projekt. Realizace 2015.