Bytový dům Na Zatlance - Praha 5

Bytový dům Na Zatlance - Praha 5

Monolitická železobetonová stěnová konstrukce s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Poslední dvě patra jsou ustoupená. Založení na pilotách.

Dílenská dokumentace výztuže, 11/2009