Bytový dům Na Radosti - Praha 5

Bytový dům Na Radosti - Praha 5

Želeozobetonové monolitická stěnová konstrukce. Sedm nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení plošné na základové desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 12/2010