Bytový dům Libeňské doky - lokalita střed

Bytový dům Libeňské doky - lokalita střed

Obytný soubor sestávající z 5 bytových domů na polostrově v areálu bývalých Libeňských doků. Nosné konstrukce železobetonové a zděné. Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.