Bytový dům Letňanské zahrady

Bytový dům Letňanské zahrady

První etapa bytového komplexu, objekty A - D.

Prováděcí projekt.