Bytové domy Pakoměřická - Praha 8

Bytové domy Pakoměřická - Praha 8

Železobetonová stěnová konstrukce, 1.PP + 4.NP, založená na pilotách.

Dokumentace pro provedení stavby, 08/2009