Bytové domy B5, B6 Rohanské nábřeží

Bytové domy B5, B6 Rohanské nábřeží

Studie nosné konstrukce bytových domů.