BD Zahrady Hřebenka - Praha 5

BD Zahrady Hřebenka - Praha 5

Železobetoná monolitická konstrukce. Pět nadzemních podlaží, dvě podzemní. Založení plošné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení, 12/2010