BD U Blaženky - Praha

BD U Blaženky - Praha

Bytový dům s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení plošné na desce.

Projekt pro provedení stavby.