BD Pod Ladronkou - Praha

BD Pod Ladronkou - Praha

Bytový dům s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Konstrukce železobetonová monolitická. V suterénu skelet, v nadzemní části monolitický stěnový systém. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.