BD Kamýk - Praha

BD Kamýk - Praha

Dva bytové domy. První má dvě podzemní a deset nadzemních podlaží, druhý má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Konstrukčně se jedná o stěnový železobetonový systém. Na druhý objekt navazuje konstrukce supermarketu. Konstrukce supermarkertu je kombinovaná - železobetonové sloupy a trámy v  s prefabrikovanými stropy. Na části střechy supermarketu jsou dvě monolitická patra bytů. Založení objektů je na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby.